Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Всичко, което трябва да знаеш за нискоемисионните зони (Най-често задаваните въпроси)

 • Какво представляват нискоемисионните/чистите транспортни зони ?

Нискоемисионните зони са инструмент, използван от години в Европа с цел подобряване на качеството на въздуха в градовете и грижа за здравето на гражданите. Зоната за чист транспорт е отделена зона в града (обикновено центърът му), в която могат да се движат само превозни средства, които отговарят на определени от властите на града стандарти за емисии.

 

 • Защо градовете въвеждат чисти транспортни зони?

Въвеждат се нискоемисионни зони, с цел да се намали количеството вредни за човешкото здраве замърсители във въздуха, изпускани от моторните превозни средства.

Инициативата “TRUE” докладва за Варшава, че автомобили, регистрирани преди 2005 г., макар и да представляват само 17% от трафика във Варшава, са отговорни за 52% от вредните емисии отделяни от автомобили. Ограничаването на такива превозни средства от навлизането в нискоемисионни зони би намалило значително замърсяването на въздуха в градска среда. Например в Берлин създаването на “umweltzone”, т.е. немския еквивалент на чиста транспортна зона, доведе до “подмладяване” на автомобилния парк и намаляване наполовина на емисиите на фини прахови частици от превозните средства само за няколко години.

Основната цел на чистите транспортни зони не е да ограничат автомобилния трафик, но тяхното функциониране може да допринесе за предефиниране на ролята, която автомобилът играе в живота на градските жители. Въвеждането на нискоемисионни зони подтиква гражданите да използват и други форми на транспорт и бавно оформя нови навици за придвижване из града.

 

 • Кой решава за въвеждането на нискоемисионни зони?

Решението за въвеждането на нискоемисионна зона в избран район е на властите на даден град или община. Служителите на местната власт са свободни да определят обхвата на зоната, нейните ограничения и изключения за избрани групи жители или превозни средства. Както въвеждането на зони за чист транспорт, така и промените във формата или правилата им са предмет на социални консултации с участието на гражданите.

 

 • Защо някои градове въвеждат зони за чист транспорт, а други не?

Всеки град е в различна ситуация, що се отнася до качеството на въздуха, автомобилния трафик и развитието на обществения транспорт, който може да бъде алтернатива на шофирането. Поради тези причини необходимостта от ограничения за движението на значително замърсяващи автомобили е по-належаща в някои градове, отколкото в други. Зоните за чист транспорт в Европа обикновено се създават първо в най-големите агломерации, тъй като там, поради големия мащаб на автомобилния трафик, проблемът със замърсяването от автомобили е радикален.

 

 • Кога ще бъдат въведени чисти транспортни зони в София?

От 1 декември на 2023 година автомобили от най-замърсяваща еко група 1 няма да бъдат допускани до тъй наречения Малък ринг, който обхваща историческия център на столицата. Година по-късно в Малкия ринг ще се забрани и движението на коли от еко група 2.

През зимата на 2025 година в сила ще влязат и ограничения в зоната, която попада в така наречения Голям ринг. Той обхваща широкия център на София. Първоначално ограниченията ще важат за автомобилите от екологична група 1, а две години по-късно, от зимата на 2027 година – от еко група 2.

 

 • Облагодетелствани ли са по-богатите хора с по-нови коли?

Нискоемисионните зони не облагодетелстват или дискриминират никое лице по никакъв начин. Въвеждането им е необходимо за всички – за подобряване на качеството на въздуха в града. Един от ключовите начини да направим това е да елиминираме замърсителите, причинени от прекомерните емисии на отработени газове от по-стари автомобили.

На всеки етап от прилагането на зоната за чист транспорт местните власти имат възможност да въведат специфични изключения, например за автомобили на хора с увреждания и живеещи в зоните.

 

 • Имат ли за цел нискоемисионните зони да намалят броя на колите?

Не, намаляването на броя на автомобилите в избрани райони на града се осъществява с използването на други инструменти от транспортните  политики. Нискоемисионните зони се фокусират върху вредните вещества, идващи от превозните средства и постепенно им намаляване. Адаптирането им обаче подтиква гражданите към използването на други форми на транспорт, което значи, че макар и пряката цел на въвеждането на зони с ниско ниво на отделени емисии да не е да се намали броят на автомобилите, може да се забележи и такова въздействие.

 

 • Как ще бъдат означавани автомобилите, които могат да се движат в нискоемисионните зони?

Всички шофьори, които искат да се движат в зоната, трябва да поставят специален стикер, който се получава при преминаването през технически преглед, на предното стъкло на автомобила, който доказва правото им на влизане в нискоемисионната зона. Стикери ще имат тези шофьори, чиито автомобили отговарят на необходимите стандарти (на практика това са по-голямата част от превозните средства) и те ще имат право да влизат безпрепятствено в чистите транспортни зони. Превозни средства, които не отговарят на стандартите за емисии, няма да бъдат допускани, а нарушаването на това правило ще се третира като нарушение на правилата за движение и подлежи на парична санкция.

 

 • Какво означава прилагането на чистите транспортни зони за шофьорите, живеещи в тях?

В София са предвидени такива изключения за хората, които живеят или работят в района обхванат от нискоемисионните зони. Те ще трябва да се регистрират в Центъра за градска мобилност.

 

 • Какво означава прилагането на зоната за чист транспорт за шофьорите, живеещи извън нейните граници и посещаващи града?

Правилата на нискоемисионните зони са еднакви както за жителите на града, така  и за неговите посетители. Това означава, че дори хора, които живеят извън града и искат да влязат в него с кола веднъж и за кратко, ще трябва да имат стикер на предното стъкло, потвърждаващ, че превозното средство отговаря на изискванията относно вредните емисии и имат правото да се движат в нискоемисионните зони.

 • Означават ли нискоемисионните зони пълна забрана за влизане на автомобили с вътрешно горене?

Нискоемисионните зони не забраняват влизането на всички автомобили с вътрешно горене, а само определят количеството замърсители, отделящи се от превозните средства, което се определя за допустимо. В няколко града в Западна Европа, в рамките на съществуващите нискоемисионни зони, вече се планира създаването на зони с нулеви емисии, където няма да се допускат автомобили с вътрешно горене.

 

 • Какъв ще е обхватът на чистата транспортна зона в София? Как ще разбера, че съм в нея?

От 1 декември на 2023 г. в столицата ще започне да действа първата нискоемисионна зона, обособена в така наречения Малък ринг. Малкият ринг обхваща историческия център на София – района между бул. “Васил Левски”, бул. “Патриарх Евтимий”, бул. “Ген. Скобелев”, ул. “Опълченска”, бул. “Сливница”. Автомобили от най-замърсяваща категория 1 няма да бъдат допускани до него, а година по-късно в Малкия ринг ще се забрани и движението на коли от екокатегория 2. През зимата на 2025 година в сила ще влязат и ограничения в зоната, която попада в така наречения Голям ринг. Големият ринг обхваща широкия център на София – булевардите „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „П.Яворов“,„Н.Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х.Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И.Е. Гешов“ и бул. „Константин Величков“. Първоначално ограниченията ще важат за автомобилите от екологична група 1, а две години по-късно, от зимата на 2027 година – от екокатегория 2.

 

 • Има ли такси за влизане в нискоемисионните зони?

Такси за влизане в чистите транспортни зони на автомобили, които не отговарят на определените стандарти за вредни емисии, не се предвидени. Инсталирани са обаче хиляди видеокамери, които ще следят за спазване на ограниченията. На нарушителите ще се налагат глоби, които започват от 50 и достигат до 500 лв. за физически лица и от 200 до 1000 лв. за фирми.

 

 • Как да разбера дали колата ми има право да влиза в чистата транспортна зона?

Българската екологична група е различна от екологичната категория, определена от производителя. Еко групата на автомобилите в България се определя при преминаването им през годишен технически преглед. При преминаването през техническия преглед на всички автомобили се поставя стикер с чип, който отразява екологичната група, към която попада съответната кола. Валидността на тези стикери е 1 година.

Емисионните стандарти са:

 • Евро 1 – автомобили, произвеждани в периода Януари 1992 – Януари 1996.
 • Евро 2 – автомобили, произвеждани в периода Януари 1996 – Януари 2000.
 • Евро 3 – автомобили, произвеждани в периода Януари 2000 – Януари 2005.
 • Евро 4 – автомобили, произвеждани в периода Януари 2005 – Януари 2009/2010.
 • Евро 5 – автомобили, произвеждани в периода Януари 2009/2010 – Януари 2015.
 • Евро 6 – автомобили, произвеждани след януари 2015-та

 

 • Само годината на производство на превозното средство ли е основание за право на движение в нискоемисионните зони?

Освен възрастта на автомобила е важно и използваното гориво. В нискоемисионната зона на София от зимата на 2023 година няма да могат да влизат автомобили на бензин, регистрирани преди 1997-ма година и такива на дизел преди 2002-ра.

 

 • Какво ще се случи ако се движа в нискоемисионните зони без автомобилът ми да отговаря на определените стандарти?

Придвижването в зоната за чист транспорт с автомобил, който не отговаря на определените стандарти за вредни емисии, се счита за нарушение на правилата за движение. На нарушителите ще се налагат глоби, които започват от 50 и достигат до 500 лв. за физически лица и от 200 до 1000 лв. за фирми.

 • Има ли изключения за влизане в чистата транспортна зона?

Предвидени са изключения за хората, които живеят респективно в зоните за чист транспорт, и за хора с увреждания. Те ще трябва да се регистрират в Центъра за градска мобилност.

Градските власти могат да решават какви изключения да създават. Не трябва да забравяме, че колкото повече изключения има, толкова по-малко ефективни са и зоните, техните правила са по-малко разбираеми, а прилагането им е по-трудно.