Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В Европа има над 320 нискоемисионни транспортни зони, скоро те ще бъдат над 500 – доклад на Clean Cities Campaign

Коалицията на Clean Cities Campaign от неправителствени организации, насърчаващи нискоемисионното придвижване в градовете, изготви доклад, озаглавен „Тенденции в развитието на зони с ниски и нулеви емисии в Европа“. Експертите разгледаха засилващото се адаптиране на нискоемисионни зони в редица градове на нашия континент и прогнозират бъдещето им развитие. Една от страните, в които предстои въвеждане на такива зони е именно България (София лансира първата такава на 1 декември 2023).

Докладът на Clean Cities Campaign, публикуван през юли 2022 г., обобщава извършените дейности в областта на чистия въздух и транспорта без емисии в европейските градове. С проблема за качеството на въздуха в момента се занимават голям брой специалисти на национално и местно ниво, както и множество неправителствени организации. Липсата на координация на тези дейности на европейско равнище означава, че информацията, с която се разполага, е до голяма степен разпръсната. Авторите на доклада са се постарали да я съберат на едно място и да отбележат основните тенденции, които се наблюдават.  

От представения доклад на Clean Cities Campaign научаваме, че:

  • Между 2019 г. и 2022 г. общият брой на активните нискоемисионни зони в Европа се е увеличил с 40% – от 228 до 320 .
  • До 2025 г. ще има над 500 нискоемисионни зони в Европа (58% увеличение в сравнение с юни 2022 г.), главно поради новите национални разпоредби, влизащи в сила във Франция, Испания, България и други държави, подкрепящи адаптирането на такива зони.
  • До 2025 г. най-малко 27 вече съществуващи нискоемисионни зони ще бъдат разширени или ще станат по-стриктни – това се отнася за зоните в големи европейски столици като Лондон, Париж, Брюксел и Берлин.
  • В някои европейски градове има и зони с нулеви емисии, т.е. зони, в които при никакви обстоятелства не могат да влизат превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Такива райони вече съществуват в Оксфорд и в части от централен Лондон. Нови 35 такива ултра нискоемисионни зони ще бъдат създадени до 2030 г.
  • От 100 града, които участват в мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни града (София и Габрово са избраните български градове с капацитет и значими политики за участие) до 2030 г., едва 45 в момента разполагат с нискоемисионни зони (София лансира първата такава на 1 декември 2023), а само 10 от тях  имат планове за въвеждане на зони с нулеви емисии.