Skip to content Skip to footer

Въздухът и здравето

Чистият въздух е от съществено значение за нашето здраве и за доброто състояние на околната среда. Въздухът, който дишаме, оказва голямо влияние върху ежедневието ни и върху качеството на живот. Замърсяването на въздуха е заплаха за здравето на всеки човек, както с краткосрочни, така и с дългосрочни ефекти. И ако краткосрочните ефекти са дразнене на очите, носа и гърлото, то дългосрочните могат да доведат до хронични респираторни и сърдечни заболявания.

Замърсяването на въздуха може също така да изостри съществуващи здравословни проблеми като астма и алергии. Децата, възрастните хора и хората със съществуващи здравословни проблеми са особено уязвими от въздействието на мръсния въздух.

Има стъпки, които можем да предприемем, за да намалим замърсяването на въздуха и да защитим здравето си. Използването на обществен транспорт, ходенето пеша или карането на велосипед вместо шофиране са само няколко начина, чрез които всички ние можем да помогнем за подобряване на качеството на въздуха.

Важно е всички да поемем отговорност за нашето индивидуално въздействие върху  въздуха и да работим заедно, за да създадем по-чист и по-здравословен свят. Като предприемем действия за намаляване на замърсяването на въздуха, можем да помогнем и да гарантираме, че ние и бъдещите поколения ще се радваме на чист въздух и добро здраве.

Въздухът в София