Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Какво е Нискоемисионна зона и как се прилага?

Все по-често в публичното пространство се споменава терминът Нискоемисионна зона.
Причината е решението на Столична община да въведе такава мярка и на територията на
София.
Какво е Нискоемисионна зона (НЕЗ)?
Нискоемисионната зона е зона, в която достъпът на най-замърсяващите превозни средства
е регулиран. Обикновено това означава, че превозни средства, които отделят по-високи
емисии не могат да влизат в определената зона. В някои държави достъпът до тези зони за
по-замърсяващите автомобили става посредством заплащане на определена такса. Идеята
е да се насърчи използването на по-малко замърсяващи превозни средства или на
публичния транспорт, за да се подобри качеството на въздуха. Доказано е, че мярката
Нискоемесионна зона е най-ефективна по отношение подобряване на качеството на
въздуха.
Ограничаването на най-замърсяващите превозни средства води до намаляване на трите
основни замърсителя на въздуха – фини прахови частици (ФПЧ), азотен оксид (NOx) и
индиректно на озон.
Фините прахови частици PM10 или PM2.5, предизвикват най-голямо безпокойство, тъй
като много лесно могат да навлязат в човешкия организъм и да причинят сърдечни и
дихателни проблеми. Те са толкова малки, че диаметърът им е с около 9 пъти по-малък от
диаметъра на един човешки косъм.
Ефективността на НЕЗ ги прави все по-популярни в цяла Европа, както и в някои азиатски
държави.
Първата Нискоемисионна зона в Европа е въведена в Швеция през 1996г. Не случайно
именно шведски град стой начело в класацията за най-чист въздух в Европа. Много бързо
почти всички градове в Западна Европа последват примера на Швеция. Тенденция за
въвеждане на НЕЗ вече се наблюдава и в Източна Европа.
Според доклад от 2022г. на Transport & Environment*,една от най-големите организации за
по-чист транспорт и екология в Европа, Нискоемисонните зони на континента са се
увеличили с 40%. От 228 през 2019г. броят им е достигнал 320 през 2022г. Очакванията са
към 2025г. НЕЗ в Европа да станат 507.

В това близо 58%-но увеличение роля има и България. С решение на СОС от 2023г. влиза
в сила първата НЕЗ в страната и по-конкретно в София. Съгласно наредбата, мярката ще
бъде въведена на два етапа. От 1 декември 2023г. се ограничава влизането на автомобили
с първа екокатегория в широкия център на София, обособен като Малък ринг. Две години
по-късно мярката ще обхване по-голяма територия в столицата, обособена като Голям
ринг. Ограниченията ще важат до месец февруари на следващата календарна година.
Повече информация за предстоящото въвеждане на НЕЗ в София може да прочетете на
сайта на Столична община и на фейсбук страницата на информационната кампания
„Мисия София без емисии“.
Предвидено е контролът да става посредством камери, които ще засичат регистрационния
номер на автомобила, а от там директно ще се прави връзката с екокатегорията на
превозното средство. Глобите ще бъдат между 50 и 500 лв.
Изследване на инициативата TRUE установява, че модел на НЕЗ в София, при който
ограниченията се затягат на всеки две години ще доведе до намаляване със 75% на
емисиите на азотен оксид (NOx) с 6 до 8 години по-рано, в сравнение с това никакви
мерки да не бъдат приложени. ФПЧ ще намалеят със същия процент 4 до 5 години по-
рано.