Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Как мръсният въздух влияе на бизнеса?

Всяка година в световен мащаб се губят около 1,2 милиарда работни дни поради замърсяването на въздуха. Прогнозите са, че до 2060г. тази цифра ще нарасне и ще достигне до 3.8 милиарда.

Доказано е, че хората, които дишат мръсен въздух, са по-склонни към разболяване и към намалена концентрация. През 2019 г. мръсният въздух струва на икономиката на Индия 95 милиарда долара, поради намалена производителност, отсъствия от работа и преждевременна смърт. Лошото качество на въздуха оказва влияние и върху намирането на таланти, градовете със силно замърсен въздух се разглеждат като по-малко желани места за работа. Panasonic стана първата международна компания, която предложи компенсации на своите служители при командироване в държави с доказано замърсен въздух.

И докато търпят загуби от мръсния въздух, самите компании чрез дейността си, без значение от сектора, в който оперират, също допринасят за замърсяването на въздуха. В последните години този проблем излезе начело на приоритетите на повечето големи бизнеси, така че всички те се стремят към едно устойчиво управление, което да отговаря на зелените цели на Европа и светът.

Повишаване на ефективността и устойчивостта на бизнеса

Чрез регулации ЕС се опитва да повлияе и да наложи устойчивия начин на правене на бизнес и всяка компания, която не адаптира бизнес моделите си според новите изисквания за екологично и социално въздействие и добро корпоративно управление, трудно ще получава банково финансиране за своите проекти и ще изпитва затруднения при набиране на капитал през борсата. Ето защо през последните няколко години се наблюдава нарастващ интерес към ESG – екологични, социални и управленски фактори, които отразяват въздействието на дадена компания върху околната среда и върху обществото като цяло. Инвестиционните фондове и банките насочват все повече инвестиции към компании с изградени стратегии за устойчивост (ESG), който регулярно отчитат напредъка си. Очаква се до 2025 общите управлявани активи свързани с ESG да достигнат 53 трилиона долара. 

Така чистият въздух се превръща в тайното оръжие за справяне с много проблеми едновременно, включително климатичната криза. Голяма част от усилията, полагани от бизнеса за намаляване на въглеродния им отпечатък в съответствие с достигане целите на Европа за нулеви нетни емисии, ще спомогнат за подобряване качеството на въздуха.

Водени от идеята, че от техните действия зависи здравето и животът на бъдещите поколения, както и развитието на собствения им бизнес, световни гиганти като Google, Siemens, Ikea и Maersk поставят началото на Алианс за чист въздух – първата глобална инициатива на частния сектор за справяне със замърсяването на въздуха. Алиансът е създаден през 2021г. по време на конференцията на ООН по изменение на климата COP26. Членовете на алианса работят за намаляване на своите отпечатъци върху замърсяването на въздуха и поставят амбициозни цели за намаляване на вредните  емисии.

Мерките и усилията на бизнеса в посока подобряване качеството на въздуха и съхраняване на околната среда могат да подобрят производителността на една компания, да повишат лоялността на клиентите, стойността на бранда и да спомогнат за привличането и задържането на таланти.

Източници: 

https://s40026.pcdn.co/wp-content/uploads/01042021_Business-Cost-of-Air-Pollution_Long-Form-Report.pdf

https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum/