Skip to content Skip to footer

Нискоемисионна зона

Отопление

С решение на Столичния общински съвет в края на 2022г. се прие наредба за въвеждане на Ниско емисионни зони за отопление на територията на Столична община.
Съгласно наредбата от 01.12.2025г. се забранява употребата на твърди горива за битово отопление в районите с изградена топлопреносна мрежа.
Това са: "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица".

Първи етап

Втори етап