Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Наясно ли са столичани кой е най-големият замърсител на въздуха в София?

Едва половината от столичани са наясно, че по-големият проблем за въздуха в София е отоплението на твърдо гориво

Над 80% от жителите на София смятат, че основната причина за мръсния въздух в града са автомобилите. 51% са тези, които назовават по-сериозния източник на замърсяването – отоплението на дърва и въглища.

Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период.

62% от жителите на столицата считат, че в последните години околната среда в града се влошава. Тъй като за 54% от запитаните мръсният въздух е най-значимият проблем на столицата, може да заключим, че мнозинството от запитаните асоциират качеството на околната среда с качеството на въздуха.

Това сочат данните от проучване на ТРЕНД по поръчка на кампанията „Мисия София без емисии“, инициатива, която се реализира съвместно с международната организация Clean Air Fund.

Интересна е гледната точка на най-младата възрастова група – учащите. Над половината, 52%, извеждат битовите отпадъци като голям проблем за околната среда, само 23 % виждат заплаха в мръсния въздух, а за цели 17 % проблемът е напълно различен. При хората на високи мениджърски позиции цифрите сочат точно обратното – за над 70% от тях замърсяването на въздуха е най-сериозният проблем за околната среда в София.

На фона на тези цифри е напълно логично одобрението, което жителите на София посочват за въвеждането на механизми, които биха довели до подобряване качеството на въздуха.

Над 75% от анкетираните подкрепят въвеждането на зони, в които да има ограничение за отопление на твърдо гориво и ограничение за влизане на по-стари моторни превозни средства, т.нар. нискоемисионни зони. Проучването показва много добра осведоменост на хората по отношение на съществуването и приносът на нискоемисонните зони в други държави.

Висок е процентът и на тези, които смятат, че мерките сами по себе си няма как да допринесат за генерална промяна на въздуха, ако всеки по отделно не промени поведението и ежедневните си навици, касаещи околната среда.

В края на миналата година Столичен общински съвет при наредба, според която от 1 декември 2023г. до края на февруари в широкия център на София, обособен като „малък ринг“, се забранява влизането на автомобили от първа екологична група. 

Кампанията „Мисия София без емисии“ цели да повиши осведомеността на жителите на столицата за ползите от чистия въздух и от въвеждането на механизми, които ще доведат до положителна промяна в качеството на въздуха в столицата.